Opgemaakt mei 2018, te GoesPERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Twenty5 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Twenty5, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Twenty5 verstrekt.

Twenty5 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw KVK nummer;
- Uw bankrekeningnummer;
- Uw e-mailadres;

WAAROM TWENTY5 GEGEVENS NODIG HEEFT

Twenty5 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Twenty5 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG TWENTY5 GEGEVENS BEWAART

Twenty5 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst worden uw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.

Bezoekersstatistieken die verzameld worden met Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Twenty5 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Twenty5 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Twenty5 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Twenty5 maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres)) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt Twenty5 onder andere de volgende data:
- het aantal unieke bezoekers;
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
- welke pagina's gebruikers bekijken;
- hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
- bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Twenty5 heeft hier geen invloed op.

Twenty5 heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot uw privacy:
- er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
- 'gegevens delen' is uitgezet;
- er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@twenty5.nl Twenty5 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Twenty5 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Twenty5 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Twenty5 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Twenty5 op via info@twenty5.nl.

www.twenty5.nl is een website van Twenty5.

Twenty5 is als volgt te bereiken:
Postadres en vestigingsadres: de Zouterij 20, 4461 ZV te Goes
KVK nummer: 65430271
E-mailadres: info@twenty5.nl